PIOTRKOSOFT.net

Data Storage Center
Worldwide mirror service Polish Public FTP archive

Kontakt z Piotrkosoft.
Polish English

Jeśli czujesz chęć:

Skorzystaj z któregoś z poniższych adresów:

Klucz PGP:

server: Heather1 HP_DL-VM1 # 3:26AM up 187 days, load averages: 0.50, 0.52, 0.50 # 104
server: Heather2 HP_DL-VM2 # 3:26AM up 187 days, load averages: 0.10, 0.16, 0.19 # 143
Bandwidth utilization on this server 155,52Mbit OC-3

Bandwidth utilization Heather1 heather1:lagg1
Bandwidth utilization Heather2 heather2:lagg1

admin(.AT.)piotrkosoft.netinet.net
© 2014 Piotrkosoft All rights reserved